Ste družbeno
odgovorni?
Učinkovito upravljate
s tveganji?
Poznate vplive
svojega poslovanja?
Poznate svoje
deležnike?
Odgovornost do zaposlenih
Vključenost v skupnost in razvoj
Odgovornost do naravnega okolja
Organizacijsko upravljanje

O nas

V sodelovanju
z vami in vašimi
deležniki!

Za certifikatom Družbeno odgovorno podjetje stoji skupina strokovnih sodelavcev Ekvilib Inštituta, ki so sistem razvili v sodelovanju s CSR Company International, ter zunanji strokovni sodelavci v vlogi svetovalcev.

Več...

Zakaj certifikat

Transparentnost
Uvid v deležnike
Povečan ugled
Analiza vrzeli
Upravljanje s tveganji
Več...