Biotehniški center Naklo je javni vzgojno-izobraževalni zavod z več kot 100 letno tradicijo. Vizija centra je biti kvalitetna izobraževalna, raziskovalna in razvojna ustanova, ki postavlja v ospredje občutek za naravo, skrb za pridelavo in predelavo zdrave hrane ter skrb za urejenost okolja v sodelovanju z gospodarstvom. Spodbujati želijo podjetnost in inovativnost ter skrbeti za osebni razvoj in prijazno delovno okolje zaposlenih.

Biotehniški center Naklo se je v postopek certificiranja vključil na področjih organizacijskega upravljanja in odgovornosti do naravnega okolja, ter na obeh vidikih pridobil certifikat nivoja C.