IBM d.o.o. je v Sloveniji prisoten že več kot 70 let, podjetje IBM Slovenija, d.o.o. pa je bilo uradno ustanovljeno 1. oktobra 1992. Danes ima IBM Slovenija več kot 270 sodelavcev, ki svoje znanje dopolnjujejo v IBM-ovih izobraževalnih središčih po vsem svetu, zato so ves čas seznanjeni z novimi tehnologijami in sodobnimi metodami dela. Visoka izobrazbena struktura zagotavlja, da v podjetju strokovno in uspešno delujejo na področjih trženja celovitih računalniških rešitev, strojne in programske opreme, storitev na področju tehnične podpore, izobraževanja in svetovanja ter prenosa znanja in tehnologije.

IBM Slovenija se je v postopek certificiranja vključil na področjih organizacijskega upravljanja in odgovornosti do zaposlenih, ter na obeh vidikih pridobil certifikat nivoja C.