Komunalno in gradbeno podjetje Kostak d. d. ima šestdesetletno tradicijo na področju izvajanja komunalnih storitev. Že od leta 1954, ko je bila ustanovljena Komunalna uprava Videm-Krško, si prizadevajo za odgovorno delovanje v družbenem in naravnem okolju. V poslovni filozofiji iščejo pristope, ki so uspešni in zagotavljajo trajnostni razvoj. Vizija podjetja je razvijati takšno notranje in zunanje poslovno okolje, v katerem prevladuje kultura zaupanja, sodelovanja, povezovanja in odprtosti do strank, zaposlenih, lastnikov in širšega okolja. Vizija družbe Kostak je ostati strankam in okolju prijazno okolje.

Kostak se je v postopek certificiranja vključil na področjih organizacijskega upravljanja in odgovornosti do zaposlenih, ter na obeh vidikih pridobil certifikat nivoja C.