Družbena odgovornost podjetij

Definicija družbene odgovornosti podjetij (DOP)

Najpogosteje je družbena odgovornost podjetij na ravni EU definirana kot koncept, znotraj katerega podjetja na prostovoljni ravni vključujejo skrb za družbo in okolje v svoje vsakodnevno poslovanje in v svoja razmerja z deležniki. Po standardu družbene odgovornosti ISO 26000 pa je odgovornost organizacije za vplive svojih odločitev in dejavnosti na družbo in okolje, da s preglednim etičnem ravnanjem:

  • prispeva k trajnostnemu razvoju,
  • upošteva pričakovanja deležnikov,
  • je v skladu z veljavno zakonodajo in mednarodnimi normami delovanja ter
  • je integrirana v celotno organizacijo in jo izvaja v svojih odnosih. (ISO 26000, 2010).

 

Orodja DOP in vpeljava družbene odgovornosti v poslovanje podjetja

V svetu in tudi v Sloveniji obstaja veliko različnih orodij za merjenje družbene odgovornosti, zato morajo podjetja pretehtati, katera orodja so za njih najbolj primerna.

Družbena odgovornost je dolgoročni proces, za katerega se je potrebno zavestno odločiti in voditi na način, da bo imel največji učinek. Prva faza za vpeljavo družbene odgovornosti v poslovanje je začetni pregled, na kakšen način podjetje deluje in posluje ter katere cilje bi rado doseglo. Podjetja imajo lahko že integrirane določene družbeno odgovorne komponente, ki pa bi jih bilo potrebno nadgraditi in o njih poročati. Priprava strategije naj vključuje vse relevantne deležnike, vključno z najvišjim vodstvom.