Izobraževanja za imetnike certifikata

NA VOLJO SO NASLEDNJA IZOBRAŽEVANJA: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. in 12. oktober 2018: Priprava trajnostnega/nefinančnega poročila 

Poudarek izobraževanja bo na mednarodnem standardu GRI (Global reporting initiative), ki je nadgradnja že poznanih GRI smernic. Navezali se bomo tudi na smernice EU o nefinančnem poročanju (2017), ki usmerjajo podjetja pri pisanju trajnostnega poročila oziroma razkrivanju nefinančnih informacij, saj je za nekatera podjetja to po direktivi EU (2014) obvezno in določeno v Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD).

KDAJ?
– Datum: 11. in 12. oktober 2018
– Trajanje: 9:00 do 15:00

KJE?
– Ekvilib Inštitut (Medvedova cest 28, 1000 Ljubljana)

PRIJAVA?
Prijave sprejemamo do 5. oktobra 2018 na lucija@ekvilib.org ali na telefonski številki 01/430 37 51. V kolikor vam termin ne ustreza, se lahko dogovorimo tudi za individualno izobraževanje in svetovanje za pripravo trajnostnega poročila.

VEČ O IZOBRAŽEVANJU ------- na povezavi


22. in 23. oktober 2018: Ekspert ISO 26000 in priprava družbeno odgovorne/trajnostne poslovne strategije

Ekvilib Inštitut vabi na dvodnevno izobraževanje o standardu ISO 26000 ter o pripravi in implementaciji družbeno odgovorne poslovne strategije. Udeleženci bodo prejeli certifikat »Ekspert ISO 26000«. Izobraževanje je namenjeno vsem, ki se želijo bolje spoznati s koncepti trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti podjetij, poudarek pa bo tako na teoretični kot tudi na praktični ravni. Ker je za učinkovito implementacijo družbene odgovornosti potrebna ustrezna podlaga v obliki strategije oz. politike, bo poseben poudarek na pripravi takšnega temeljnega dokumenta.

KDAJ?
– Datum: 22. in 23. oktober 2018
– Trajanje: 9:00 do 15:00

KJE?
– Ekvilib Inštitut (Medvedova cest 28, 1000 Ljubljana)

PRIJAVA?
Prijave sprejemamo do 15. oktobra 2018 na lucija@ekvilib.org ali na telefonski številki 01/430 37 51. V kolikor vam termin ne ustreza, se lahko dogovorimo tudi za individualno izobraževanje oz. svetovanje.

VEČ O IZOBRAŽEVANJU ------- na povezavi


 

 

NAPOVEDUJEMO

  • Izobraževanje: Etika in integriteta v podjetju/organizaciji