O certifikatu

na kratko o certifikatu

Koncept družbene odgovornosti podjetij vedno bolj pridobiva na pomenu in postaja nepogrešljiv del vsakodnevnega poslovanja. Odgovornost podjetja ni več le trend, pač pa zahteva širših deležnikov, ki od podjetij ne pričakujejo več le kakovostnih proizvodov in storitev. Pri družbeni odgovornosti gre za dolgoročne procese, o katerih se je potrebno zavestno odločiti in jih sistematično voditi na način, da bodo imeli največji učinek. Z vključitvijo v sistem certifikata Družbeno odgovorno podjetje pridobite neodvisnega partnerja pri analizi in zaznavi vrzeli v posameznih segmentih poslovanja.

Certifikat Družbeno odgovorno podjetje je analitično-svetovalni postopek, ki temelji na družbeno odgovornem principu upravljanja podjetja in je edini tovrstni certifikat v Sloveniji. Postopek pridobitve certifikata temelji na analizi vrzeli ključnih elementov družbeno odgovornega poslovanja po standardu ISO 26000 - smernic za družbeno odgovornost ter indikatorjev GRI (Global Reporting Initiative). Podjetjem pomaga pri razumevanju in vpeljavi družbene odgovornosti v poslovanje. Certifikat se podeljuje za posamezna področja – zaposlene, okolje in družbo, področje organizacijsko upravljanje pa je horizontalno, obvezno področje za vsa posamezna področja.

Strokovna podlaga certifikata

Pilotni projekt certifikata Družbeno odgovorno podjetje: Certifikat DOP je bil razvit v okviru pilotnega projekta, v katerega je bilo vključenih 6 slovenskih podjetij. Projekt je trajal od septembra 2015 do septembra 2016, ko so se zaključile analize, ter slavnostno končal oktobra na podelitvi certifikatov.

Standard ISO 26000: Vsebinska podlaga certifikata je standard ISO 26000, ki predstavlja smernice za družbeno odgovornost podjetij. Konkretna analiza vrzeli temelji na sedmih glavnih področjih družbene odgovornosti po tem standardu. Ta področja so: organizacijsko upravljanje, zaposlovanje, okolje, etično ravnanje, pravice potrošnikov, človekove pravice in vključenost v skupnost in razvoj (ISO 26000, 2010).

Smernice GRI (Global Reporting Initiative): Vprašanja v analizi vrzeli deloma izhajajo tudi iz smernic za trajnostno poročanje – GRI.

Orodje CSR Tool: Orodje CSR Toolkit je razvila partnerska organizacija CSR Company International. Ekvilib Inštitut je orodje ter vprašanja v analizi vrzeli nadgradil in prilagodil slovenskemu okolju. Certifikat povezuje in nadgrajuje primerljive standarde in certifikate, kot so: ISO 9001 (sistem vodenja kakovosti), ISO 14001 (sistem ravnanja z okoljem), EMAS (sistem okoljskega ocenjevanja in presojanja) in certifikat Družini prijazno podjetje.

Komu je certifikat namenjen?

Certifikat je namenjen podjetjem in organizacijam, ki že delujejo družbeno odgovorno in želijo svoje poslovanje nadgraditi in potrditi v obliki certifikata, kot tudi tistim, ki načela družbene odgovornosti šele vpeljujejo, in jim lahko postopek pri tem pomaga.

Primeren je za podjetja in organizacije ne glede na velikost, pravno obliko in panogo poslovanja.

Zakaj se odločiti za certifikat?

Koncept družbene odgovornosti podjetij vedno bolj pridobiva na pomenu in postaja nepogrešljiv del vsakodnevnega poslovanja. Odgovornost podjetja ni več le trend, pač pa zahteva širših deležnikov, ki od podjetij ne pričakujejo več le kakovostnih proizvodov in storitev. Pri družbeni odgovornosti gre za dolgoročne procese, o katerih se je potrebno zavestno odločiti in jih sistematično voditi na način, da bodo imeli največji učinek. Z vključitvijo v sistem certifikata Družbeno odgovorno podjetje pridobite neodvisnega partnerja pri analizi in zaznavi vrzeli v posameznih segmentih poslovanja. S pomočjo kriterijev in odločitvijo za zapiranje vrzeli pa so zagotovljene stalne izboljšave.

nosilec certifikata

Nosilec certifikata Družbeno odgovorno podjetje (CDOP) je Ekvilib Inštitut.

Ekvilib Inštitut je neprofitna in neodvisna organizacija, ustanovljena leta 2003. Delujemo na področjih družbene odgovornosti, razvojnega sodelovanja in človekovih pravic. Prizadevamo si za družbeno odgovorno delovanje vseh akterjev družbe, s posebnim poudarkom na družbeni odgovornosti podjetij ter družbeno odgovornemu upravljanju s človeškimi viri. Več o nas si lahko preberete na naši uradni spletni strani.

Naziv nosilca Ekvilib Inštitut
Naslov zavoda Šišenska 89, 1000 Ljubljana
Spletna stran www.ekvilib.org
E-mail info@ekvilib.org
Pravno -organizacijska oblika Zasebni zavod
Dejavnost Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
Direktor Aleš Kranjc Kušlan
Kontaktna oseba Julija Šifrer (julija[at]ekvilib.org)
Telefon 01/430 3751

 

V primeru vprašanj v zvezi s certifikatom Družbeno odgovorno podjetje nam pišite na naslov certifikatdop[at]ekvilib.org ali pa nas pokličite na telefonsko številko 01/4303751.

Postopek

1 Izbira vidikov
Podjetje izbere enega ali več vidikov, za katere želi opraviti analizo vrzeli in pridobiti certifikat. Vidik organizacijskega upravljanja je obvezen za vsa podjetja, opcijsko pa lahko izbirate med vidiki: Odgovornost do zaposlenih, Vključenost v skupnost in razvoj ter Odgovornost do naravnega okolja.
2 Analiza vrzeli
Certifikat Družbeno odgovorno podjetje je analitično-svetovalni postopek, ki temelji na analizi vrzeli podjetja s strani različnih deležnikov in je s tega vidika edini tovrstni sistem v Sloveniji.
3 Zapiranje vrzeli
Na podlagi rezultatov in podanih kriterijev za zapiranje vrzeli certifikat pomaga pri razumevanju in vpeljavi družbene odgovornosti v poslovanje.
4 Pridobitev certifikata
Certifikat je namenjen vsem podjetjem in organizacijam ne glede na velikost ali panogo poslovanja, ki želijo sistematično in transparentno pristopiti k vsem vidikom družbeno odgovornega poslovanja.

Ljudje za certifikatom

Za certifikatom Družbeno odgovorno podjetje stoji skupina strokovnih sodelavcev Ekvilib Inštituta, ki so sistem razvili v sodelovanju s CSR Company International, ter zunanji strokovni sodelavci v vlogi svetovalcev.

Kontaktne osebe: