Odgovornost do naravnega okolja

 

Odločitve in dejavnosti organizacije nenehno vplivajo na okolje ne glede na to, kje se organizacija nahaja. Ti vplivi so lahko povezani z uporabo virov, lokacijo, dejavnostjo organizacije, onesnaževanjem in nastajanjem odpadkov ter z vplivi dejavnosti organizacije na naravne habitate. Jasno je sicer, da ima veliko proizvodno podjetje večji bodisi negativni ali pozitivni vpliv na okolje, medtem ko majhno storitveno podjetje morda takšnega neposrednega vpliva nima.

Ne glede na velikost podjetja ali organizacijo ali vrsto dejavnosti naj si podjetje in organizacija odgovori na naslednja ključna vprašanja:

  • Poznate svoje ključne neposredne negativne in pozitivne vplive na okolje in kateri so? Kateri so ključni kazalniki spremljanja?
  • Kakšna je vaša okoljska strategija/politika? Veste zakaj delate to kar delate in kako s tem prispevate k trajnostnemu razvoju, k svoji poslovni uspešnosti, k svojemu ugledu?
  • Poznate svoje ključne posredne vplive na okolje, preko deležnikov v vrednostni verigi? Kako preverjate/spremljate in izbirate svoje dobavitelje, glede na njihov vpliv na okolje in kako o okoljski odgovornosti ozaveščate partnerje in stranke/potrošnike?
  • Na kakšen način so vaši zaposleni odgovorni do naravnega okolja?

Vidik odgovornost do naravnega okolja je v certifikatu Trajnostno podjetje sestavljen iz 6 bistvenih vsebin in 22 poglobljenih vprašanj:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preberite si o ostalih vidikih certifikata Trajnostno podjetje: