Odgovornost do zaposlenih

Delovne prakse organizacije obsegajo vse politike in prakse v zvezi z delom, ki se izvaja v organizaciji, ki ga izvaja organizacija ali se izvaja v njenem imenu, vključno s podizvajalci. Skladno s Splošno deklaracijo o človekovih pravicah ima vsakdo pravico do preživljanja s svobodno izbranim delom ter pravico do pravičnih in ugodnih delovnih razmer. Eden najpomembnejših prispevkov podjetij kot dela družbe, v kateri poslujejo, je ustvarjanje delovnih mest ter izplačevanje plač in drugih plačil za opravljeno delo. Produktivno delo, ki daje smisel, je bistveni element človekovega razvoja; s polno in varno zaposlitvijo se izboljšuje življenjski standard. Pomen zaposlovanja za človekov razvoj je splošno sprejet, saj podjetja kot delodajalci prispevajo k široko sprejetim ciljem družbe, to je k izboljšanju življenjskega standarda s polno in varno zaposlitvijo ter dostojnim delom. Odgovornost do zaposlenih pomembno vpliva na spoštovanje vladavine prava in na občutek pravičnosti v družbi - družbeno odgovorne delovne prakse so bistvene za socialno pravičnost, stabilnost in mir. (ISO 26000:2010)

Vidik odgovornosti do zaposlenih je sestavljen iz 11 sklopov vprašanj oz. vsega skupaj 50 podrobnih vprašanj/kazalnikov.

Vidik Odgovornosti do zaposlenih je, kot je navedeno zgoraj sestavljen iz osnovnih vprašanj glede skrbi za zaposlene, ki so večinoma opredeljene in določene v nacionalnih zakonih (izplačevanje plač, varnost pri delu …) kot tudi vprašanj, ki velikokrat niso obvezna in določena po zakonih (usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja, medgeneracijsko sodelovanje, raznolikost na delovnem mestu …).

 

 

 

Preberite si o ostalih vidikih certifikata Trajnostno podjetje: