Organizacijsko upravljanje

Organizacijsko upravljanje je osrednja funkcija v poslovanju podjetju in obenem temelj družbeno odgovornega poslovanja in njenega prispevanja k trajnostnemu razvoju. Tako je tudi z vidika certifikata Trajnostno podjetje osnovno in najbolj pomembno področje. Vidik organizacijsko upravljanje je obvezno za vse organizacije, ki se odločijo pristopiti k certifikatu, ne glede na to, v katere ostale izbrane vidike se podjetje še vključi.

Organizacijsko upravljanje zajema:

  • formalne mehanizme upravljanja, ki temeljijo na definiranih strukturah in procesih in
  • neformalne mehanizme, ki nastajajo v zvezi s kulturo in vrednotami organizacije, in nanje pogosto vplivajo osebe, ki vodijo organizacijo (ISO 26000: 2010).

Organizacijsko upravljanje predstavlja osrednjo funkcijo v podjetju in je okvir, na podlagi katerega organizacija sprejema svoje odločitve in sledi svojim ciljem. V okviru družbene odgovornosti je pomembno, da ima podjetje v prvi vrsti postavljeno strategijo družbene odgovornosti ter da njeni konkretni cilji sledijo trajnostnemu razvoju. Organizacijsko upravljanje je obenem tudi odločilen dejavnik pri prevzemanju odgovornosti za vplive, ki jih ima organizacija na zaposlene, okolje in družbo.

(Povzeto po Standardu ISO 26000)

Vidik organizacijsko upravljanje je v certifikatu Trajnostno podjetje sestavljeno iz 10 bistvenih vsebin:

 

 

Preberite si o ostalih vidikih certifikata Trajnostno podjetje: