Vključenost v skupnost in razvoj

Podjetja ali organizacije so ne glede na lastništvo, panogo poslovanja ali druge karakteristike podjetja umeščena v nek prostor in skupnost, na katero vplivajo pozitivno in/ali negativno ter neposredno in/ali posredno. Podjetje ima vpliv na skupnost preko poštenega poslovanja, odgovornega ravnanja s svojimi zaposlenimi in odgovornega ravnanja do naravnega okolja, kot tudi preko sodelovanja ali v negativnih primerih preko nesodelovanja ali nerazumevanja potreb skupnosti. Zato je pomembno, da podjetje poleg ustaljenih poslovnih praks, kar se tiče upravljanja, zaposlenih in skrbi za okolje pozornost nameni tudi lokalni skupnosti in njegovemu neposrednemu sodelovanju z njo.

Z vidika trajnostnega razvoja je pomembno, da se podjetje povezuje s skupnostjo bodisi posamično ali preko združenj. Organizacije, ki se na spoštljiv način povežejo s skupnostjo in njenimi institucijami, odražajo in utrjujejo demokratične ter državljanske pravice in s prizadevanjem za javno dobro, krepijo civilno družbo. Pomembno je razumevanje, da vključenost v skupnost ni samo prepoznavanje potreb deležnikov ali vplivov organizacije temveč tudi podpora skupnosti in gradnja odnosa z njo. Vključevanje organizacije v skupnost naj izhaja iz spoznanja, da je organizacija deležnik v skupnosti, ki si z njo deli skupne interese (ISO 26000, 2010).

Trajnostno podjetje pa se mora prav tako zavedati svojih mej in vplivov na družbo, konkretno na kupce, uporabnike in potrošnike z vidika trženja in izvajanja/prodaje svojih produktov ali storitev. Ti vplivi so lahko pozitivni ali negativni, prav tako se jih potrošniki lahko zavedajo ali pa ne zavedajo. Zato je pomembno, da podjetje prevzame proaktivno vlogo pri ozaveščanju in zagotavljanju varne in odgovorne uporabe ali koriščenja produkta oz. storitve.

 

Vidik vključenost v skupnost in razvoj je sestavljen iz 9 sklopov vprašanj oz. vsega skupaj 44 podrobnih vprašanj/kazalnikov.

 

Vidik Vključenost v skupnost je, kot je navedeno zgoraj, sestavljen iz vprašanj s področja vključenosti podjetja v skupnost in njegovemu prispevanju razvoja skupnosti kot tudi iz vprašanj, ki se tičejo skrbi za potrošnike in kupce.

 

 

 

Preberite si o ostalih vidikih certifikata Trajnostno podjetje: