Biotehniški center Naklo

Biotehniški center Naklo je javni vzgojno-izobraževalni zavod z več kot 100 letno tradicijo. Vizija centra je biti kvalitetna izobraževalna, raziskovalna in razvojna ustanova, ki postavlja v ospredje občutek za naravo, skrb za pridelavo in predelavo zdrave hrane ter skrb za urejenost okolja v sodelovanju z gospodarstvom. Spodbujati želijo podjetnost in inovativnost ter skrbeti za osebni razvoj in prijazno delovno okolje zaposlenih.

Biotehniški center Naklo se je v postopek certificiranja vključil na področjih organizacijskega upravljanja in odgovornosti do naravnega okolja, ter na obeh vidikih pridobil certifikat nivoja C.


Mislimo, da smo že na dobri poti, da postanemo tisto, kar bi želeli biti, saj je naše etična jedro zelo močno in delamo na razvoju celostne vizije izobraževanja, raziskovanja , podjetništva v povezavi z lokalno in globalno skupnostjo.

 dr. Marijan Pogačnikdirektor, Biotehniški center Naklo