Komunalno in gradbeno podjetje Kostak d. d.

Komunalno in gradbeno podjetje Kostak d. d. ima šestdesetletno tradicijo na področju izvajanja komunalnih storitev. Že od leta 1954, ko je bila ustanovljena Komunalna uprava Videm-Krško, si prizadevajo za odgovorno delovanje v družbenem in naravnem okolju. V poslovni filozofiji iščejo pristope, ki so uspešni in zagotavljajo trajnostni razvoj. Vizija podjetja je razvijati takšno notranje in zunanje poslovno okolje, v katerem prevladuje kultura zaupanja, sodelovanja, povezovanja in odprtosti do strank, zaposlenih, lastnikov in širšega okolja. Vizija družbe Kostak je ostati strankam in okolju prijazno okolje.

Kostak se je v postopek certificiranja vključil na področjih organizacijskega upravljanja in odgovornosti do zaposlenih, ter na obeh vidikih pridobil certifikat nivoja C.

Ukrepi, ki jih izvajamo v okviru certificiranja Družbeno odgovorno podjetje, izhajajo iz zavedanja, da je vsako podjetje vpeto v mikro in makro družbeno in naravno okolje. Zavezanost k družbeni odgovornosti in odgovornemu poslovanju omogočata, da uspešno ustvarjamo in gradimo nove mejnike, dosegamo načrtovane cilje in uspehe.

 Elizabeta Cemičpodjetje Kostak komunalno in gradbeno podjetje d.d.