Postopek pridobitve

Prijavni obrazec
V prijavnem obrazcu prijavitelji navedejo informacije o podjetju, o odgovorni osebi, ki je obenem tudi kontaktna oseba v podjetju ter nekaj osnovnih informacij o podjetju.  Izpolnjen in podpisan obrazec se pošlje na naslov Ekvilib Inštituta, ki je naveden v javnem pozivu za prijavitelje.
Podpis pogodbe
Podjetje, ki se vključi v pridobitev certifikata Družbeno odgovorno podjetje, sklene pogodbo z nosilcem certificiranja.  Pogodba vključuje zavezo podjetja, da je podalo resnične informacije, ter da deluje v skladu z zakoni.
Izbira vidika certifikata
Certifikat je sestavljen iz 4 vidikov in sicer:

  • Organizacijsko upravljanje,
  • Odgovornost do zaposlenih,
  • Odgovornost do naravnega okolja ter
  • Vključenost v skupnost.

Podjetje, ki se vključi v pridobitev certifikata, izbere enega ali več vidikov, za katere želi opraviti analizo vrzeli in pridobiti certifikat. POMEMBNO: Vidik organizacijskega upravljanja je obvezen za vsa podjetja.

Analiza vrzeli
Vsak vidik certifikata je sestavljen iz več sklopov, ki so še razčlenjeni na podvprašanja. Vsako vprašanje se analizira in oceni z vidika pomembnosti za podjetje in dejanskih aktivnosti podjetja. Svoje ocene podajo predstavniki podjetja, Ekvilib Inštitut (svetovalci) ter deležniki tega podjetja. Na podlagi ocen se določi trenutno stanje oz. velikost vrzeli.
Potek srečanj in delavnic
Postopek pridobitve certifikata vključuje več srečanj: od uvodnega srečanja z odgovornimi osebami, katerem so prisotne odgovorne prijavitelja, ki se seznanijo s potekom certificiranja in prijave ter s celostnim področjem DOP, do analize vrzeli s predstavniki podjetja na sedežu podjetja za izbrane vidike in organizacijsko upravljanje ter analize vrzeli z deležniki za vse vidike.
Končno poročilo, srečanje z vodstvom in predstavitev rezultatov
Svetovalec Ekvilib Inštituta s pomočjo poglobljene analize vrzeli pripravi zaključno poročilo. To poleg vseh relevantnih informacij vsebuje obvezne ukrepe za zapolnitev vrzeli za dosego posameznega nivoja. Podjetje v dogovorjenem roku potrdi zaključno poročilo in predlaga morebitne dopolnitve. V primeru, da podjetje ne dosega nivoja C, se mu predlaga obvezne korekcijske ukrepe za zapolnitev vrzeli. Podjetje na slavnostni podelitvi prejme certifikat za izbrani vidik.
Pridobitev certifikata na doseženem nivoju
Glede na identificirane vrzeli podjetje pridobi certifikat DOP nivoja C (če dosega vsaj minimalno določene standarde); certifikat DOP nivoja B ali certifikat DOP nivoja A (če dosega najvišji standard). V primeru, da podjetje želi napredovati iz nivoja C v višji nivo, se mu predloži kriterije za napredovanje. OPOMBA: Po nivojih A, B in C so ocenjeni vsi izbrani vidiki podjetja. Nivo celostnega vidika certifikata vseh štirih vidikov se določi glede na najslabše dosežen nivo:
Revizija certifikata
Podjetje lahko opravi tudi zunanjo revizijo certifikata, ki jo izvede pooblaščen revizor, usposobljen za revizijo CDOP.