Za postopek certificiranja smo se odločili, ker nam izkušnje kot imetniku še nekaterih drugih certifikatov kažejo, da gre pri vsakem certifikatu oziroma standardu za dokumentiran sistem vodenja, ki ga na ta način lažje spremljaš, vrednotiš, analiziraš, nadgrajuješ, izboljšuješ, nadzoruješ in živiš, kar prinaša številne koristi v poslovanju podjetja.

Drago Dervarič, direktor podjetja Saubermacher Komunala Murska Sobota d.o.o.