Zelo smo ponosni, da smo v IBM Slovenija postali imetniki certifikata Družbeno odgovorno podjetje, prvega tovrstnega certifikata v Sloveniji. Prejeli smo ga za področje naše odgovornosti do zaposlenih. Za certificiranje smo se odločili, ker imamo v podjetju že zdaj vpeljane številne programe, s katerimi ohranjamo in dvigujemo zadovoljstvo sodelavcev.

Maja Stopajnik, izvršna direktorica poslovanja IBM Slovenija d.o.o.