Ukrepi, ki jih izvajamo v okviru certificiranja Družbeno odgovorno podjetje, izhajajo iz zavedanja, da je vsako podjetje vpeto v mikro in makro družbeno in naravno okolje. Zavezanost k družbeni odgovornosti in odgovornemu poslovanju omogočata, da uspešno ustvarjamo in gradimo nove mejnike, dosegamo načrtovane cilje in uspehe.

Elizabeta Cemič, podjetje Kostak komunalno in gradbeno podjetje d.d.