Za AbbVie ni pomembno le kaj delamo, temveč tudi, kako. Zavedamo se, da soočanje z zahtevnimi zdravstvenimi izzivi zahteva celovit in hkrati odgovoren pristop. V družbi AbbVie ne razvijamo le inovativnih zdravil, ampak želimo celovito izboljšati zdravstvo in krepiti lokalne skupnosti, kjer smo prisotni. Le skupaj namreč lahko izboljšujemo dostopnost zdravljenja in hkrati povečujemo njegovo uspešnost.

Maja Vauda, direktorica, Abbvie d.o.o.