Javni poziv za vključitev v postopek pridobitve certifikata v letu 2017

Javni poziv za vključitev v postopek pridobitve certifikata v letu 2017

Vabimo vsa podjetja, javne ustanove, združenja ter nevladne organizacije, ki so registrirane in imajo sedež v Republiki Sloveniji, da se vključijo v postopek pridobitve certifikata Družbeno odgovorno podjetje v letu 2017.

Pridobitev certifikata je analitično-svetovalni postopek, ki temelji na družbeno odgovornem principu upravljanja. Certifikat Družbeno odgovorno podjetje predstavlja trajnostni princip upravljanja in je edini tovrstni certifikat v Sloveniji.

Postopek pridobitve certifikata temelji na analizi vrzeli podjetja s strani različnih deležnikov in poteka s pomočjo usposobljenih zunanjih svetovalcev. Podjetjem pomaga pri razumevanju in vpeljavi družbene odgovornosti v poslovanje.

Podjetje, ki se vključi v pridobitev certifikata, izbere enega ali več vidikov, za katere želi opraviti analizo vrzeli in pridobiti certifikat na tem vidiku. Vidik organizacijskega upravljanja je obvezen za vsa podjetja.

Certifikat DOP je sestavljen iz 4 vidikov in sicer:

  • organizacijsko upravljanje
  • odgovornost do zaposlenih
  • odgovornost do naravnega okolja
  • vključenost v skupnost

Strokovna podlaga certifikata:

  • Standard ISO 26000 – smernice za družbeno odgovornosti,
  • GRI – Global Reporting Initiative,
  • Analiza vrzeli s pomočjo orodja, ki izhaja iz orodja CSR Toolkit (organizacije CSR Company International) in je nadgrajena s strani Ekvilib Inštituta.

Podjetja se lahko vključijo v postopek pridobitve certifikata Družbeno odgovorno podjetje od 1. februarja 2017 dalje. Poziv je odprte narave in se za leto 2017 zaključi 31. decembra 2017.

Dokumentacija javnega poziva za vključitev v postopek pridobitve certifikata Družbeno odgovorno podjetje v letu 2017 obsega:

Kontaktna oseba je Lucija Glavič.