PODAJ POHVALO, PRITOŽBO ALI DRUGO MNENJE

STE DELEŽNIK PODJETJA, ki je imetnik certifikata Trajnostno podjetje? VAŠE MNENJE ŠTEJE, DELITE GA Z NAMI!

Ste zaposleni, stranka, uporabnik, partner, dobavitelj, lastnik, konkurenca, nevladna organizacija, medij, naključni opazovalec ali druge vrste deležnik podjetja, ki ima certifikat Trajnostno podjetje? Vaše mnenje o trajnostnem poslovanju tega podjetja je za nas zelo pomembno, zato vas vabimo, da ga delite z nami.

Več o obrazcu in mehanizmu podajanja mnenja si preberite pod obrazcem.


* V kolikor želite z naše strani prejeti povratno informacijo, morate obvezno vpisati elektronski naslov, kamor vam lahko odgovorimo. Vaši osebni podatki bodo uporabljeni zgolj za kontakt z vami in ne bodo posredovani tretji osebi.
**Niste prepričani, ali je podjetje imetnik certifikata Trajnostno podjetje? Kliknite na seznam imetnikov!

 

NA KAKŠEN NAČIN BODO SPOROČILA OBRAVNAVANA?

Vsa prejeta sporočila obravnavamo na internih sestankih Ekvilib Inštituta in, po potrebi, s svetovalci postopka certifikata Trajnostno podjetje. Sporočila bodo glede na željo in privolitev deležnika uporabljena na naslednje načine:

  • V kolikor želi deležnik ostati anonimen in sporočilo pošilja samo v vednost Ekvilib Inštitutu, se bodo sporočila shranila v evidenco in ne bodo posredovana naprej.
  • V kolikor deležnik to želi in poda svojo privolitev, se bodo vse verodostojne in utemeljene informacije uporabile pri vmesni analizi podjetja na področju družbene odgovornosti, ki je temelj za pridobitev certifikata oz. pri končni reviziji podjetja na področju trajnostnega poslovanja. Ekvilib Inštitut v konkretnem primeru na željo deležnika v največji možni meri zagotavlja njegovo anonimnost. Uporabljene bodo le relevantne informacije, ki jih bo Ekvilib Inštitut obravnaval kot utemeljene!
  • Glede na vsebino in v kolikor deležnik to želi, Ekvilib Inštitut do določene mere in v skladu s pristojnostmi prevzame vlogo posrednika in o pritožbi oz. drugi informaciji obvesti podjetje in poskuša rešiti situacijo v korist podjetja ter deležnika oziroma, če to ni mogoče, konkretno situacijo preda pristojnim službam za razreševanje sporov. S tem Ekvilib inštitut prevzema vlogo neodvisnega posrednika.
ZAKAJ TAKŠEN MEHANIZEM?

Podjetje, ki se vključi v sistem certificiranja Trajnostno podjetje, je zavezano, da aktivno in s primernimi obvestili seznani svoje deležnike o možnosti podajanja pritožb, pohval in drugih informacij v zvezi s trajnostnem poslovanjem podjetja. Ekvilib Inštitut prevzema vlogo neodvisne organizacije, na katero lahko deležniki naslovijo te informacije.

Namen mehanizma je, da se deležnikom in zainteresirani javnosti omogoči podajanje mnenja glede družbene odgovornosti podjetja, ki je v postopku ali je imetnik certifikata. Na takšen način se na eni strani ščiti podjetje in Ekvilib Inštitut, saj sta omogočila podajanje mnenja širši skupini deležnikov in s tem soodločanja glede pridobitve certifikata. Hkrati mehanizem ščiti deležnike, saj se jim omogoči podajanje neobvezujočih in anonimnih prijav, ki bodo obravnavane skrbno in z namenom razrešitve v dobrobit tako vseh vključenih strank.

KAM NASLOVITI SVOJE MNENJE GLEDE DELOVANJA PODJETJA NA PODROČJU TRAJNOSTNEGA POSLOVANJA?
  • Na naslov projektne pisarne Ekvilib Inštituta: Medvedova 28, 1000 Ljubljana, ali
  • na telefonsko številko Ekvilib Inštituta: 01 430 3751, ali
  • preko spletne pošte certifikatdop[at]ekvilib.org ali
  • preko spletnega obrazca na spletnem naslovu http://druzbeno-odgovorno-podjetje.si/.