>2000 zaposlenih

>2000 zaposlenih

PODJETJA NAD 2.000 ZAPOSLENIH ali PODJETJA NAD 500 ZAPOSLENIH, KI IMAJO VEČ DISLOCIRANIH ORGANIZACIJSKIH ENOT

Osnovni strošek pridobitve certifikata:

po dogovoru

Cena vključuje:

  • vidik Organizacijsko upravljanje ter
  • 1 izbirni vidik: Odgovornost do zaposlenih zaposlenih ali Odgovornost do naravnega okolja ali Odgovornost do skupnosti.

Obvezna zunanja revizija:

1.200,00 EUR + DDV

Opcijski dodatni stroški:

  • Če se podjetje odloči za DODATNI VIDIK: cena vsakega nadaljnjega vidika: 1.200,00 EUR + DDV

Stroški ohranjanja certifikata (z 1 izbranim vidikom):

3.200,00 EUR + DDV za tri leta

Cena vključuje:

  • 1 letni obisk/pregled poročila
  • revizijo po treh letih za podaljšanje certifikata
  • letno strokovno srečanje na temo DOP